05
lip

Nowe prowokacje polityczne

Nowoczesne media z całą swoją zaczepnością i coraz mniejszym przywiązaniem do piastowanej misji starają się przede wszystkim zrealizować właściwe domysły pieniężne na nadciągający rok. Projektowanie ramówki w telewizji tak samo jak łączenie tematyki do czasopism opiera się w głównej mierze na podstawie analizy tego, co cieszy się całkiem największym zainteresowaniem. Wszystko to niestety nie wiedzie do odpowiedniego poziomu informowania opinii publicznej, a ta w szeregu przypadków bierze własną wiedzę o realności wyłącznie z tego, co uwidocznia telewizja oraz pisze ogólnodostępna prasa. To przykre, dostrzega się to w wielu badaniach socjologicznych, które dowodzą, jak nieduża grupa w pełnej społeczności posiada rzeczywistą wiedzę na temat przeróżnych detalów systemu politycznego. Nawet znajomość programów politycznych partii, na które się głosuje, nie jest tak powszechne, jak można by zakładać w przeciętnej demokracji liberalnej. Niestety, nie wszystkie społeczeństwa w takim samym szczeblu czują się zobligowane do partycypowania w demokracji.
Frazy kluczowe: Edukacja i Wiedza, Wiedza i informacje, Wiedza, Szkoła.

Pozostałe wpisy:

Comments are closed.